• احداث عملیات سیویل،راه اندازی و نصب پالایشگاه گاز پارسیان 2

  • احداث عملیات سیویل،راه اندازی و نصب پالایشگاه گاز پارسیان 2

  • احداث عملیات سیویل،راه اندازی و نصب پالایشگاه گاز پارسیان 2

  • احداث استادیوم 15000 نفری بجنورد

  • احداث مخازن 60000 مترمکعبی بتنی انتقال آب شهر قم

  • احداث مخازن 60000 مترمکعبی بتنی انتقال آب شهر قم

  • احداث مخازن 10000مترمکعبی بتنی انتقال آب شهر قم

  • احداث ساختمان و محوطه سازی ایستگاه راه آهن ملایر

  • احداث تونل جمع آوری آبهای سطحی خیابان 45متری زرند

  • عملیات تکمیلی کانالهای آبرسانی شبکه آبیاری دشت نقده

هیئت مدیره

محمد وصالی

محمود رضا ابراهیمی

سعید منوچهریان

عاطفه اعظمی

فرحناز فربودی

سابقه کار 28 سال

سابقه کار 26 سال

سابقه کار 29 سال

سابقه کار 17 سال

سابقه کار 21 سال

نائب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره