• احداث عملیات سیویل،راه اندازی و نصب پالایشگاه گاز پارسیان 2

  • احداث عملیات سیویل،راه اندازی و نصب پالایشگاه گاز پارسیان 2

  • احداث عملیات سیویل،راه اندازی و نصب پالایشگاه گاز پارسیان 2

  • احداث استادیوم 15000 نفری بجنورد

  • احداث مخازن 60000 مترمکعبی بتنی انتقال آب شهر قم

  • احداث مخازن 60000 مترمکعبی بتنی انتقال آب شهر قم

  • احداث مخازن 10000مترمکعبی بتنی انتقال آب شهر قم

  • احداث ساختمان و محوطه سازی ایستگاه راه آهن ملایر

  • احداث تونل جمع آوری آبهای سطحی خیابان 45متری زرند

  • عملیات تکمیلی کانالهای آبرسانی شبکه آبیاری دشت نقده

شرکت صنعت زمان مجری پیمانکاری در زمینه پروژه های آب و ساختمان